โครงสร้างผู้บริหาร
  ประวัติความเป็นมา
  พิธีกรรม
  คลังวีดีโอ
  อาหารพื้นเมือง
  ภาษาพูดและภาษาเขียน
  รำกันด้วยจังหวะเสียงแคนภายในบ้านไทยทรงดำ
  การละเล่นพื้นบ้าน
  ลักษณะที่อยู่อาศัยและอาชีพ
  ลักษณะการแต่งกายและทรงผม
  ภาพกิจกรรม
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  แหล่งท่องเที่ยว
  ที่พัก
  ภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย


   

 

 


หน้าแรก   ลักษณะการแต่งกายและทรงผม  
 
 
   
 หน้า 1/1 |«  «     »  »|  
การแต่งกาย
      การแต่งกาย   เน้นด้วยผ้าสีดำหรือสีกรมท่า โดยแบ่งออกเป็นของผู้ชายและผู้หญิงการแต่งกายผู้ชาย คือ ใส่เสื้อไทติดกระดุมเงินตั้งแต่ ๑๑ เม็ดขึ้นไป สวมซ่วงก้อม หรือ (กางเกงขาสั้น)  คาดด้วยสายคาดเอว หรือ  (ฝักเอว)  ใส่เสื้อฮีชายในชุดพิธีกรรม

 

เสื้อไทย ซ่วงก้อม

เสื้อฮีชาย     การแต่งกายผู้หญิง   คือ ใส่เสื้อก้อมติดกระดุมเงินไม่เกิน ๑๑ เม็ด ฮ้างผ้าซิ่นลายแตงโม ทรงหน้าวัว หรือหน้าสั้นหลังยาว ผาดบ่าด้วยผ้าเปียว สะพายกะเหล็บ ใส่เสื้อฮีหญิงในชุดพิธีกรรม

เสื้อก้อม
ผ้าซิ่นลายแตงโม
เสื้อฮีหญิง


 
 
ลักษณะของทรงผม
     ทรงผมแบ่งออกเป็น ๘ ทรง คือ เอื้อมไร สับปิ้น นกกะแลหรือช่อดอกแค จุ๊กต๊บ ขอกะต๊อก ขอดซอย ปั้นเกล้าต่วง ปั้นเกล้าต๊ก (หญิงที่สามีเสียชีวิต)

เอื้อมไร สับปิ้น

 จุ๊กต๊บ   นกกะแลหรือช่อดอกแค

ขอกะต๊อก ขอดซอย

       
  ปั้นเกล้าต่วง   ปั้นเกล้าต๊ก (หญิงที่สามีเสียชีวิต)