โครงสร้างผู้บริหาร
  ประวัติความเป็นมา
  พิธีกรรม
  คลังวีดีโอ
  อาหารพื้นเมือง
  ภาษาพูดและภาษาเขียน
  รำกันด้วยจังหวะเสียงแคนภายในบ้านไทยทรงดำ
  การละเล่นพื้นบ้าน
  ลักษณะที่อยู่อาศัยและอาชีพ
  ลักษณะการแต่งกายและทรงผม
  ภาพกิจกรรม
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  แหล่งท่องเที่ยว
  ที่พัก
  ภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย


   

 

 


หน้าแรก   ภาพกิจกรรม  
 
   
 
 

   หน้า 1/1          
สอนทำกระเป๋าสะพาย..
การเรียนทำกระเป๋าสำเร็จ..
ยายมีสอนน้องสานพัดจากใบตาลเมือ..
   
สอนน้องแก็ปเปอร์แกงหน่อส้ม...
รำด้วนจังหวะแคนไทยทรงดำ...
ร่วมรับเสร็จในหลวง ประทับหัวหิ...
   
ร่วมรับเสร็จในหลวง ประทับหัวหิ...
นักท่องเที่ยวชมการทำข้่าวเกรีย...
นายกอรอนงค์ ศิริชัยมอบของที่ระ...
   
สาธิตการแต่งกาย...
สาธิตการใส่เสื้อฮีหญิง-ชาย...
ต้อนรับทหารจากประเทศลาว...
   
นักท่องเที่ยวมากมาย...
การรำแคน...
การโยนลูกช่วง...
   
ภูมิปัญญาไทยทรงดำกับงานจักสานไ...
การศึกษาดูงาน...
ภูมิปํญญไทยทรงดำ บันทึกรายการโ...
   
น้าลีทอตีนซิ่น NBT...
กระทรวงยุติธรรมเข้าศึกษาดูงานศ...
   
     Go To Top << Back      Next >>