โครงสร้างผู้บริหาร
  ประวัติความเป็นมา
  พิธีกรรม
  คลังวีดีโอ
  อาหารพื้นเมือง
  ภาษาพูดและภาษาเขียน
  รำกันด้วยจังหวะเสียงแคนภายในบ้านไทยทรงดำ
  การละเล่นพื้นบ้าน
  ลักษณะที่อยู่อาศัยและอาชีพ
  ลักษณะการแต่งกายและทรงผม
  ภาพกิจกรรม
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  แหล่งท่องเที่ยว
  ที่พัก
  ภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย


   

 

 


หน้าแรก   ลักษณะที่อยู่อาศัยและอาชีพ  
     
   
 หน้า 1/1 |«  «     »  »|  
ลักษณะที่อยู่อาศัย

     ลักษณะที่อยู่อาศัย คือ  บ้านยกพื้นสูงข้างล่างจะเลี้ยงวัว และมีกี่สำหรับทอผ้า     ทุกบ้าน หลังคามุงด้วยหญ้าคาแบบทรงกระดองเต่า 
 

 


 

 
 
อาชีพ

          
     อาชีพ ชาวไทยทรงดำประกอบอาชีพ เช่น ทำไร่ ทำนา และจักสาน ส่วนใหญ่ผู้ชายสูงวัยจะไปทำนาและจะกลับมาจักสานของใช้ต่างๆ อยู่บ้าน เช่น กะเหล็บ  ไซดักกบ  ข้องดักปลา เป็นต้น ในเวลายามว่างจากภารกิจที่กระทำอยู่ทุกวัน