โครงสร้างผู้บริหาร
  ประวัติความเป็นมา
  พิธีกรรม
  คลังวีดีโอ
  อาหารพื้นเมือง
  ภาษาพูดและภาษาเขียน
  รำกันด้วยจังหวะเสียงแคนภายในบ้านไทยทรงดำ
  การละเล่นพื้นบ้าน
  ลักษณะที่อยู่อาศัยและอาชีพ
  ลักษณะการแต่งกายและทรงผม
  ภาพกิจกรรม
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  แหล่งท่องเที่ยว
  ที่พัก
  ภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย


   

 

 


หน้าแรก   ที่พัก  
 
   
 
 

   หน้า 1/1          
ภาพที่1...
ภาพที่4...
ภาพที่5...
   
ภาพที่6...
ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวพักค้...
ซุ้มหน้าศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเ...
   
ขึ้นบรรไดบ้าน...
ซุ้มหน้าศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเ...
บริเวณชั้นล่างของบ้าน...
   
บ้าน 2 หลังคู่...
บ้านมุงด้วยหญ้าคา 2 หลัง...
บริเวณด้านหน้าของบ้านในศูนย์วั...
   
สวนหน้าบ้าน...
ขึ้นบรรไดบ้านชั้นบน...
หน้าบ้านชั้นบน...
   
หน้าบ้าน ชั้นบน...
หอประชุม...
บ้านยกพื้นสูงมุงหญ้าคา...
   
บ้านยกพื้นสูงมุงหญ้าคา...
นักท่องเที่ยวนังพักผ่อนได้...
ห่อประชุมรับนักท่องเที่ยวได้ 4...
   
มุมใต้ถุนบ้าน...
ชั้นล่างมีกี่ทอผ้า...
บ้านมีบรรไดขึ้นได้ 3 ทาง...
   
     Go To Top << Back      Next >>