โครงสร้างผู้บริหาร
  ประวัติความเป็นมา
  พิธีกรรม
  คลังวีดีโอ
  อาหารพื้นเมือง
  ภาษาพูดและภาษาเขียน
  รำกันด้วยจังหวะเสียงแคนภายในบ้านไทยทรงดำ
  การละเล่นพื้นบ้าน
  ลักษณะที่อยู่อาศัยและอาชีพ
  ลักษณะการแต่งกายและทรงผม
  ภาพกิจกรรม
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  แหล่งท่องเที่ยว
  ที่พัก
  ภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย


   

 

 


หน้าแรก   ภาษาพูดและภาษาเขียน  
 
   
      ชาวไทยทรงดำจะมีภาษาพูดเฉพาะของตนเองเมื่ออยู่กับพวกพี่น้องหรือญาติสนิทกันจะส่งภาษาเดียวกัน แต่ภาษาเขียนของชาวไทยทรงดำไม่มีใครเขียนได้แม้กระทั้ง ผู้สูงวัยบางท่านยังเขียนภาษาไทยทรงดำไม่ได้ นอกจากผู้ที่มีความรู้ในด้านไสยศาสตร์หรือคาถาอาคมหรือพ่อมด  บางท่านก็เขียนได้ส่วนใหญ่จะน้อยมาก

 

 
   
จำนวนหัวข้อย่อย
ภาษาไทยพูดไทยทรงดำ
 ..
 
ภาษาไทยพูดไทยทรงดำ
 ..