โครงสร้างผู้บริหาร
  ประวัติความเป็นมา
  พิธีกรรม
  คลังวีดีโอ
  อาหารพื้นเมือง
  ภาษาพูดและภาษาเขียน
  รำกันด้วยจังหวะเสียงแคนภายในบ้านไทยทรงดำ
  การละเล่นพื้นบ้าน
  ลักษณะที่อยู่อาศัยและอาชีพ
  ลักษณะการแต่งกายและทรงผม
  ภาพกิจกรรม
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  แหล่งท่องเที่ยว
  ที่พัก
  ภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย


   

 

 


หน้าแรก   รำกันด้วยจังหวะเสียงแคนภายในบ้านไทยทรงดำ  
 
   
     

   หน้า 1/1          
เยายวชนร่วมกิจกรรมโดยการฟ้อนรำ...
รำกันด้วยจังหวะเสียงแคนภายในบ้...
กำลังโยนลูกช่วงกันหน้าบ้านภายใ...
   
ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมการฟ้อนรำ...
นักท่องเที่ยวร่วมฟ้อนรำกับป้าๆ...
กิจกรรมบนเวทีต้อนรับคณะดูงานแล...
   
เยาชนไทยทรงดำฟ้อนรำด้วยจังหวะแ...
ยายโฮมบริการน้ำขาวแก่นักท่องเท...
ป้าสาวตองเลี้ยงไหมภายในศูนย์วั...
   
ตอนรับนัำกท่องเที่ยว...
...
...
   
...
...
...
   
...
...
...
   
...
...
...
   
...
...
...
   
...
   
     Go To Top << Back      Next >>