โครงสร้างผู้บริหาร
  ประวัติความเป็นมา
  พิธีกรรม
  คลังวีดีโอ
  อาหารพื้นเมือง
  ภาษาพูดและภาษาเขียน
  รำกันด้วยจังหวะเสียงแคนภายในบ้านไทยทรงดำ
  การละเล่นพื้นบ้าน
  ลักษณะที่อยู่อาศัยและอาชีพ
  ลักษณะการแต่งกายและทรงผม
  ภาพกิจกรรม
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  แหล่งท่องเที่ยว
  ที่พัก
  ภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย


   

 

 


หน้าแรก   พิธีกรรม  
 
 
 
 
 
  1/1          
 
พิธีงานแต่งงาน
   ในวันแต่งงานหรือที่เรียกว่า “ส่ง” เจ้าบ่าวและญาติพี่น้อง จะยกขันหมาก กะเหล็บเอาไว้ใส่หมากพลู ยาสูบ หมาก ๒๐ ใบ พลู ๑ ห่อ ยาสูบ ๑ ห่อ ปูนแดง ๑ ห่อ ๔ กะเหล็บ เครื่องเรือน ที่นอน ของใช้อื่นๆ ที่จำเป็น ขนม ๔ ถาด เหล้าขาว ๑ เท ของไหว้ผีเรือน หมู ไก่ ขนมใส่กระจาด เมื่อไปถึงบ้านเจ้าสาวก็จะทำพิธีให้เจ้าบ่าวไหว้ผีเรือน  กินดองหรือกิน ดอง
 อ่านต่อ
 
โดย  admin  วันที่ :  25/7/2556  จาก :  110.168.243.xxx

 
พิธีงานศพไทยทรงดำ
   เมื่อผู้ตายเกิดขึ้นในบ้านเจ้าของบ้านยิงปืนขึ้นฟ้า เพื่อส่งวิญญาณผู้ตายไปที่ชอบ ความเป็นจริงคือแจ้งเพื่อนบ้านให้รู้ว่ามีการตายเกิดขึ้นเมื่อผู้ชราเสียชีวิตในบ้านบรรดาญาติพี่น้องในหมู่บ้านนั้นจะหยุดทำงานและมาชุมนุมแสดงความเสียใจ ศพจะตั้งไว้ในบ้านกรณีเสียชีวิตที่บ้าน หากเสียชีวิตนอกบ้านหรือโรงพยาบาล จะนำเอาไปไว้ที่วัด หลังจากได้ทำความสะอาดร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็จะใส่เสื้อผ้าให้แก่ผู้ตาย เรียกว่าการ "หลอย"  ประกอบด้วย เสื้อไทหรือเสื้อก้อม 1-2 ผืน ไม่มีกระดุม กางเกงหรือผ้าซิ่น 1-3 ผืน เสื้อฮี โดยจะผูกเหรียญที่คอเสื้อผู้ตาย มีมะกอน 1 ลูกและ "ไม้ก้านก่อง" ใส่มือผู้ตายไว้ โดยใช่ แป หรือไหมที่ทอเป็นผืน และฝ้าย ห่อร่างผู้ตาย  แล้วนำ ไตกิง พลาดตัวผู้เสียชีวิตไว้ แล้วนำบรรจุใส่โลงศพ แล้วนำเสื้อฮีคุมโรง 3 ผืน

                                                                                             (แก้ไข/พิทยา ๑๓ ส.ค.๖๒)

 อ่านต่อ
 
โดย  admin  วันที่ :  25/7/2556  จาก :  125.27.216.xxx

 
พิธีเสนเรือน
        พิธีเสนเรือน (เซ่นผี) การไหว้ผีที่กะล้อห่อง ซึ่งแปลว่า มุมห้อง นิยมทำ ๒ – ๓ ปีต่อครั้งเพื่อจะได้มีสุข “เอ็ดนาก็มีข้าวขาย เอ็ดไฮก็มีหมากไม้” เดือนที่ไม่เสนเรือนคือเดือน ๙ เดือน ๑๐ เพราะผีเรือนไปเฝ้าแถน พิธีการเซ่นผู้น้อยกินหมู ผู้ต้าว(ท้าว)กินควาย ควายหรือหมูใช้ตัวผู้ เครื่องเซ่น จะจัดใส่ปานเผือน มักจะมีอย่างละ ๗ ห่อ
 อ่านต่อ
 
โดย  admin  วันที่ :  25/7/2556  จาก :  110.168.243.xxx

 
พิธีปาดตง
      ไทยทรงดำต้องทำพิธีเซ่นไหว้ผีเรือนทุก 10  วัน  เรียกว่า “ปาดตง”  หมายความว่านำเครื่องเซ่นไปวางตั้งไว้  (ปาด -  วาง, ตง -  ตั้งไว้)  ที่กะล้อห่องแล้วกล่าวเชิญให้ผีเรือนมากิน   เครื่องเซ่นก็มีข้าวกับข้าว  หมากพลู  บุหรี่   วันเซ่นไหว้เช่นนี้เรียกว่า  “มื้อเวนตง”
 อ่านต่อ
 
โดย  admin  วันที่ :  25/7/2556  จาก :  110.168.243.xxx

 
พิธีขึ้นบ้านใหม่
     เมื่อปลูกเรือนใหม่ก็จะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ มักทำเวลาบ่ายหลังจาก 15.00 น. ล่วงไปแล้ว หมอพิธีจะมาข่มขวง คือข่มสิ่งเลวร้าย ไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปให้หมด ผีร้ายออกจากไม้ไปอยู่ที่อื่น แล้วจึงเอาผีขึ้นบ้าน หมอจะเรียกขึ้น จะมีหาบ ที่นอน หมอน มุ้ง สิ่งที่เป็นมงคลขึ้นมาไว้ในห้อง ของใช้จำเป็นห้ามขาด เช่น เงิน ทอง น้ำ เกลือ ไปไว้ในห้องผีเรือน อ่านต่อ
 
โดย  admin  วันที่ :  25/7/2556  จาก :  110.168.243.xxx