ข่าวสารประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์  
     
 
  1/3           
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จ.สุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จ.สุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงาน ในโอกาสนี้ นายถาวร บัวชู รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  7/4/2563  จาก :  172.68.106.xxx

 
มหาวิทยาลัยนครปฐม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศุนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยนครปฐม นำนักศึกษาจำนวน ๔๐ คน เข้าศึกษาดูงาน และร่วมทำกิจกรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  7/4/2563  จาก :  172.68.106.xxx

 
เทศบาลตำบลสูงเม่น จังหวัดแพร่ เข้าดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
 วันที่ ๒๖ กุุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสูงเม่น จ.แพร่ เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเขาย้อย โดยกองสาธาณสุขต้อนรับ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  26/2/2563  จาก :  180.180.62.xxx

 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เข้าศึกษาดูงาน
 เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นักเรียนและคณะครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าศึกษษดูงาน และร่วมทำกิจกรรม อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  18/2/2563  จาก :  1.20.232.xxx

 
เทศบาลเมืองปากช่อง จ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน
 เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน ๑๖๐ ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนะรรม และวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำ อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  18/2/2563  จาก :  1.20.232.xxx

 
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย จ.ลำพูน
 เทสบาลตำบลศรีเตี้ย จ.ลำพูน เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย ร่วมรับฟังบรรยาย และข้อมูลเบื้องต้น โดยคณะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  4/2/2563  จาก :  125.27.150.xxx

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขานาฏศิลป์และการละคร เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย พร้อมร่วมทำกิจกรรม และพักแรม อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  4/2/2563  จาก :  125.27.150.xxx

 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน เข้าศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน เข้าศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  17/1/2563  จาก :  101.108.175.xxx

 
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา คณะศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 เมื่อวันที่๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย นักศึกษามีความตั้งใจและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  17/1/2563  จาก :  101.108.175.xxx

 
โรงเรียนชุมชนปัตตานีวิทยา เข้าศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนชุมชนปัตตานี จำนวน ๑๔๐ ท่าน เข้าชมและดูงาน ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย นักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  17/1/2563  จาก :  101.108.175.xxx

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน
  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตจุฬาราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ในด้านความรู้ประวัติความเป็นมา ประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อ เกี่ยวกับไทยทรงดำ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  30/10/2562  จาก :  125.27.153.xxx

 
สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) เข้าศึกษาดูงาน
 เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) นำคณะแรลรี่ เข้าทำกิจกรรมกับศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย ทั้งนี้ได้มีการแสดงทางวัฒนธรรมจาก กลุ่มสตรีรักสุขภาพตำบลหนองชุมพลเหนือ มาร่วมแสดงต้อนรับคณะด้วย อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  30/10/2562  จาก :  125.27.153.xxx

 
โรงเรียนมุสลิม จ.ภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 เมื่อวันที่่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนมุสลิม จ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ไทยทรงดำ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย  อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  15/10/2562  จาก :  1.20.232.xxx

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้นจอมบึง สาขาสังคมศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทรงดำ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย ในการนี้นักศึกษาได้ให้ความสำคัญในด้านประเพณีและความเชื่อเป็นอย่างยิ่ง อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  7/10/2562  จาก :  125.24.36.xxx

 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 เมื่อวันที่่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จ.สมุทรสงคราม จำนวน ๑๔๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เขาย้อย อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  7/10/2562  จาก :  125.24.36.xxx

 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เข้าศึกษาดูงาน ณ. ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ของชาวไทยทรงดำ และยังได้ร่วมกิจกรรม ชิมอาหารพื้นบ้าน ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เขาย้อย อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  2/10/2562  จาก :  125.27.194.xxx

 
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ระยอง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม ของชาวไทยทรงดำ และยังได้ร่วมกิจกรรม ชิมอาหารพื้นบ้าน อีกด้วย อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  17/9/2562  จาก :  125.27.248.xxx

 
บริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ บริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ นำลูกทัวร์เข้าศึกษาดูงานและร่วมทำกิจกรรมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างความประทับใจให้กับคณะทัวร์เป็นอย่างมาก อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  8/9/2562  จาก :  125.26.66.xxx

 
โรงเรียนพาณิชยการ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒  โรงเรียนพาณิชยการ หัวหิน นำคณะครูและนักเรียน ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 คณะบัญชี เข้าศึกษาดูงาน ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ไทยทรงดำ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย

อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  8/9/2562  จาก :  125.26.66.xxx

 
โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์ จ.ระยอง เข้าศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 เมื่อวันที่่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์ จ.ระยอง นำคณะผู้บริหารและคณะครู เข้าศึกษาดูงาน ณ ศุูณย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย  อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  8/9/2562  จาก :  125.26.66.xxx

 
บริษัท ธีเซพ นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูณวัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ บริษัท ธีเซพ จัดทำโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ประจำปี ๒๕๖๒ โอกาศนี้ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขย้อย โดยร่วมกิจกรรมต่างๆ และเข้าร่วมพิธีแปลงขวํญ โดยมี นางพาณี แห่งหน นายบุญเหลือ สายชล และคณะิทยากร ร่วมพิธีด้วย อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  3/9/2562  จาก :  125.27.247.xxx

 
กรมราชทัณฑ์ เข้าศึกษาดูงานวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรมราชทันฑ์ เข้าศึกษาดูงาน วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม   ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย ในการนี้ได้ศึกษาวิธีการทอผ้าไทยทรงดำ และร่วมกิจกรรมต่างๆของ ศวธ. อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  26/8/2562  จาก :  125.26.163.xxx

 
โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี จำนวน ๒๑๔ คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ วิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม และวัฒนธรรม ไทยทรงดำ ในการนี้ ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสาธิต การย่างข้าวเกรียบงา และชิม นักเรียนสนุกสนานในกิจกรรมดังกล่าวและให้ความสนใจเป็นพิเศษ อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  19/8/2562  จาก :  125.27.231.xxx

 
ผู้อำนวยการและบุคลากรศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.อุทัยธานี เข้าเยียมชม ศวธ.
  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการนำคณะบุคลากรศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.อุทัยธานี มาเยี่ยมชมและฟังบรรยายเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ ของชาวไทยทรงดำ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ในการนี้ ผอ.และคณะมอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากรของ ศวธ. ทางคณะวิทยากร ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  15/8/2562  จาก :  101.108.24.xxx

 
โรงเรียนพาณิชยการ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพณิชยการ หัวหิน ได้จัดทำโครงการ "เที่ยวเฮือนไต๋ดำ" โดยนำนักเรียน ชั้น ปวช.๓ เข้าศึกษาและรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวไทยทงดำ  อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  13/8/2562  จาก :  125.27.216.xxx

 
คณะผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยม จ.กระบี่ ร่วมฟังบรรยายและร่วมกิจกรรม
  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยม จ.กระบี่ เข้าศึกษาวิธีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และร่วมกิจกรรม กับคณะวิทยากร ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย ในการนี้ คณะวิทยากร ได้บรรยายเกียวกับเครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงดำ คณะศึกษาดูงานให้ความสนใจเป็นอย่างดี อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  13/8/2562  จาก :  125.27.216.xxx

 
คุณลุงบุญเหลือ ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณี เคื่องจักสาน แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ นำนักศึกษาและอาจารณ์ ทั้งสิ้น ๔๐ ท่าน ร่วมเข้าฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรมกับทางศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต การเป็นอยู๋ ความเชื่ิอ ประเพณี และวัฒนธรรม ในการนี้ คุณลุงบุญเหลือ แสร์ชล ได้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  13/8/2562  จาก :  125.27.216.xxx

 
บริษัทแสนศิริ ร่วมกิจกรรมสาธิตการ ฮ้างผ้าซิ่น
   เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะศึกษาดูงานจาก บริษัท แสนศิริ เข้ารับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความเชื่อ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และร่วมทำกิจกรรมกับคณะวิทยากร  ในการนี้ คุณป้าลอย เสียงแจ้ว ได้สาธิตการฮ้างผ้าซิ่น ให้กับคณะศึกษาดูงาน และได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย  อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  13/8/2562  จาก :  125.27.216.xxx

 
ต้อนรับโรงเรียนเซนโยเซฟเพชรบุรี
 ต้อนรับโรงเรียนเซนโยเซฟเพชรบุรี อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  23/7/2562  จาก :  1.46.8.xxx

 
ศวธ.รายการ "โกกลับกรุง"
 ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย มีโอกาสได้เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยภูมิปํญญาและเยาวชนลูกหลานไทยทรงดำ บันทึกรายการ "โกกลับกรุง"  ซึ่งจะออกอากาศช่อง (์์NBT) อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  28/5/2562  จาก :  118.174.230.xxx