ข่าวสารประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์  
  2/3          
 
นางสาวณัฐริดา มวนอ่อม
 นางสาวณัฐริดา  มวนก่อม  นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้ มอบผลงานด้านวัฒนธีรรมให้กับศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อยโ อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  28/5/2562  จาก :  118.174.230.xxx

 
วิทยากรพื้นบ้านนำนักศึกษาเที่ยวชุมชน
วิทยากรพื้นบ้านนำนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชน อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  27/5/2562  จาก :  125.27.230.xxx

 
เยาวชนตำบลเขาย้อยร่วมงานประเพณีไทยทรงดำ
 เยาวชนตำบลเขาย้อยร่วมงานประเพณีไทยทรงดตำบลทับคาง ประจำปี 2561 อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  5/6/2561  จาก :  182.52.122.xxx

 
สอนทำลูกช่วง
 นักศึกเรียนเรียนการทำลูกช่วง(มะกอน)จากภูมิปัญญาไทยทรงดำ อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  5/6/2561  จาก :  182.52.122.xxx

 
ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว
 ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว ทุกวันไม่มีวันหยุด เปิด 8.30-16.30 น.
โทร. 032 561-200  อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  5/6/2561  จาก :  182.52.122.xxx

 
นักศึกษาร่วมสานพัดใบตาลกับภูมิปัญญาไทยทรงดำ
 ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อยร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสอนนักศึกษาสานพัดใบตาล อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  5/6/2561  จาก :  182.52.122.xxx

 
โครงการงานบุญประเพณี"อิ้นกอนฟ้อนแคนไทยทรงดำ"
                                วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษฎี  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ประธานเปิดงาน
โครงการงานบุญประเพณี"อิ้นกอนฟ้อนแคนไทยทรงดำ" ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย 
                                   โดย นางอรอนงค์  ศิริชัย (นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย) ร่วมต้อนรับ อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  17/7/2560  จาก :  125.27.153.xxx

 
โครงการงานบุญประเพณี"อิ้นกอนฟ้อนแคนไทยทรงดำ"
                 นางอรอนงค์  ศิริชัย  ร่วมต้อนรับ  นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษฏี    ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี   งานบุญประเพณี"อิ้นกอนฟ้อนแคนไทยทรงดำ" ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  17/7/2560  จาก :  125.27.153.xxx

 
โครงการงานบุญประเพณี
                    วันที่ 2 กรกฏาคม 2560 นางฉัตรพร  ราษฏร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานเปิดงาน
โครงการงานบุญประเพณี"อิ้นกอนฟ้อนแคนไทยทรงดำ" ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย  จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล)
ภาคตะวันตก ร่วมกับมูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทยและเครือข่ายไทยทรงดำภาคตะวันตก
                     โดย นางอรอนงค์  ศิริชัย(นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย) ร่วมต้อนรับ
                      ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากเครือข่ายชาติพันธ์ 8 ชาติพันธ์ุ (ไทยทรงดำ ไทยกระเหรี่ยง ไทยรามัญ ไท-ยวน       ไทยพื้นถิ่น ไทยจีน ไทยเขมร และลาวเวียง) อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  17/7/2560  จาก :  125.27.153.xxx

 
ภูมิปัญญาไทยทรงดำตำบลเขาย้อย
 ผ้าซิ่นลายแตงโม  สามารถเลือกสีได้หลากหลาย  ขาว เหลือง ฟ้า น้ำเงิน คราม บานเย็น
ตีนซิ่น  (สำหรับไว้ต่อชายผ้าซิ่นไทยทรงดำ) ขนาดความกว้างประมาณ 1 นิ้ว อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  24/11/2559  จาก :  125.27.152.xxx

 
ภูมิปัญญาไทยทรงดำตำบลเขาย้อย
 ผ้าทอมือ เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงดำ ผ้าลายแตงโม (ผ้าซิ่นลายแตงโม)  อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  24/11/2559  จาก :  125.27.152.xxx

 
ภูมิปัญญาไทยทรงดำตำบลเขาย้อย
 ป้าสาวตองทำลูกช่วง (มะกอน)  อุปกรณ์สำหรับไว้โยนในช่วงเดือน 5  (เมษายนของปี) ก่อนมีการฟ้อนรำ หนุ่มสาวโยนลูกช่วงเชี่ยมสัมพันธไมตรี 

ลูกช่วง(มะกอน)  ทำจากผ้าที่มีอยู่ในครัวเรือน   เย็บเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 4 นิ้ว  นำนุ่นและเม็ดนุ่นใส่ เพื่อให้ลูกช่วงมีน้ำหนัก อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  24/11/2559  จาก :  125.27.152.xxx

 
ป้าย ศวธ.
 ป้ายบอกทาง ถนนเพชรเกษม  อยู่อำเภอเขาย้อย  ขาเข้าเพชรบุรี อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  25/4/2559  จาก :  125.27.147.xxx

 
มุมป้ายศวธ.
 ส่วนหนึ่งของไทยทรงดำ ร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  1/10/2558  จาก :  182.52.123.xxx

 
ซุ้มประตู
 เชิญชวนเข้าเที่ยววัฒนธรรมของเราลาวโซ่ง(ไทยทรงดำเขาย้อย) อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  1/10/2558  จาก :  182.52.123.xxx

 
ซุ้มประตู
 อีกมุมหนึ่งของประตูสู่วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  1/10/2558  จาก :  182.52.123.xxx

 
ชุ้มประตู
 ประตูสู่วัฒนธรรมของหมู่เฮาไทยทรงดำเขาย้อย อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  1/10/2558  จาก :  182.52.123.xxx

 
ป้าย ศวธ.
 เชิญร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ครั้งหนึ่งในไทยทรงดำเขาย้อย อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  1/10/2558  จาก :  182.52.123.xxx

 
ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อยยินดีต้อนรับ
 ศูนยฺ์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อยยินดีต้อนรับ อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  1/10/2558  จาก :  182.52.123.xxx

 
ต้อนรับคณะกองการสื่อสาร กรมการปกครอง
 วิทยากรพื้นบ้านและเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย รวมต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองการสื่อสาร          กรมการปกครอง ณ ศูนย์วัฒนะณรมไทยทรงดำเขาย้อย ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ในวันที่ 3 ก.ย. 58 อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  25/9/2558  จาก :  118.173.238.xxx

 
คณะผู้บริหารต้อนรับเทศบาลตำบลสันปูเลย
 นายถาวร บัวชู รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่ มาศึกษาและดูงานวิถีชีวิตไทยทรงดำ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558  อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  31/8/2558  จาก :  125.27.149.xxx

 
0_ร.ร.วัดยาง
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดยาง
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดยางมาศึกษาค้นคว้าด้านวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  31/8/2558  จาก :  125.27.149.xxx

 
0_ร.ร.เขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์
เด็กนักเรียนโรงเรียนเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์
 เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อยให้การต้อนรับคณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ มาเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยทรงดำ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ วันที่ 26 สิงหาคม 2558  อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  31/8/2558  จาก :  125.27.149.xxx

 
ป้าเรียมให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์
 ในบริเวณบ้านต้นแบบไทยทรงดำของศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ป้าเรียมได้เล่าความเป็นมาของไทยทรงดำ อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  26/8/2558  จาก :  125.27.146.xxx

 
ป้าเรียมแกงหน่อส้มบันทึกรายการโทรทัศน์
 รายการไทย PBS บันทักรายการวิถีชีวิตไทยทรงดำในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย  โดยมีป้าเรียมเป็นคนทำอาหารพื้นบ้าน แกงหน่อส้ม อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  26/8/2558  จาก :  125.27.146.xxx

 
คณะวิทยากรพื้นบ้านถ่ายทำรายการ
 คณะวิทยากรพื้นบ้านและเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย ร่วมถ่ายทำรายการ THAI PBS                         ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  25/8/2558  จาก :  125.27.146.xxx

 
วิทยากรเตรียมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว
 เยาวชนและวิทยาการไทยทรงดำเตรียมพร้อมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  21/8/2558  จาก :  182.52.127.xxx

 
ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา
 วิทยากรพื้นบ้านและเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมร่วมต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  21/8/2558  จาก :  182.52.127.xxx

 
การตอนรับด้วยการฟ้อนรำ เนื้อร้องทำนองเพลงไทยทรงดำ
 การฟ้อนรำ ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว โดยตัวแทนคนรุ่นใหม่  ช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิม ได้อย่างสวยงาม อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  13/8/2558  จาก :  125.27.149.xxx

 
คณะนักเรียนร่วมกิจกรรมในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 น้องๆเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม การฟ้อนรำด้วยจังหวะเสียงแคน โดยมีวิทยากรพื้นบ้านเป็นต้นแบบ สนุกสนาน พร้อมกันทั่วทุกคน อ่านต่อ
 
โดย  Mod  วันที่ :  13/8/2558  จาก :  125.27.149.xxx