โครงสร้างผู้บริหาร
  ประวัติความเป็นมา
  พิธีกรรม
  คลังวีดีโอ
  อาหารพื้นเมือง
  ภาษาพูดและภาษาเขียน
  รำกันด้วยจังหวะเสียงแคนภายในบ้านไทยทรงดำ
  การละเล่นพื้นบ้าน
  ลักษณะที่อยู่อาศัยและอาชีพ
  ลักษณะการแต่งกายและทรงผม
  ภาพกิจกรรม
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  แหล่งท่องเที่ยว
  ที่พัก
  ภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย


   

 

 


หน้าแรก    ภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย  ห่อประชุม ศวธ.  
 
 อาคารห่อประชุมรองรับนักท่องเที่ยวได้ ถึง 200 คน  รับฟังการบรรยายด้านวัฒนธรรมไทยทรงดำและการท่องเที่ยว    การศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลเขาย้อย