หน้าแรก   ภาพกิจกรรม  
 
   
 
 

   หน้า 1/1          
สอนทำกระเป๋าสะพาย..
การเรียนทำกระเป๋าสำเร็จ..
ยายมีสอนน้องสานพัดจากใบตาลเมือ..
   
สอนน้องแก็ปเปอร์แกงหน่อส้ม...
รำด้วนจังหวะแคนไทยทรงดำ...
ร่วมรับเสร็จในหลวง ประทับหัวหิ...
   
ร่วมรับเสร็จในหลวง ประทับหัวหิ...
นักท่องเที่ยวชมการทำข้่าวเกรีย...
นายกอรอนงค์ ศิริชัยมอบของที่ระ...
   
สาธิตการแต่งกาย...
สาธิตการใส่เสื้อฮีหญิง-ชาย...
ต้อนรับทหารจากประเทศลาว...
   
นักท่องเที่ยวมากมาย...
การรำแคน...
การโยนลูกช่วง...
   
ภูมิปัญญาไทยทรงดำกับงานจักสานไ...
   
     Go To Top << Back      Next >>