หน้าแรก   ภาษาพูดและภาษาเขียน  
 
   
      ชาวไทยทรงดำจะมีภาษาพูดเฉพาะของตนเองเมื่ออยู่กับพวกพี่น้องหรือญาติสนิทกันจะส่งภาษาเดียวกัน แต่ภาษาเขียนของชาวไทยทรงดำไม่มีใครเขียนได้แม้กระทั้ง ผู้สูงวัยบางท่านยังเขียนภาษาไทยทรงดำไม่ได้ นอกจากผู้ที่มีความรู้ในด้านไสยศาสตร์หรือคาถาอาคมหรือพ่อมด  บางท่านก็เขียนได้ส่วนใหญ่จะน้อยมาก

 

 
   
จำนวนหัวข้อย่อย
ภาษาไทยพูดไทยทรงดำ
 ..
 
ภาษาไทยพูดไทยทรงดำ
 ..