ต้อนรับคณะรถโบราณพร้อมสื่อมวลชน  
 ต้อนรับคณะรถโบราณพร้อมสื่อมวลชน วันที่ 20 พ.ย. 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยมีวิทยากรพื้นบ้านและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาย้อยร่วมให้การต้อนรับ เชิญทุกท่านร่วมในงานนี้ โดยพร้มเพรียงกัน 
 
 
  ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำขึ้นบ้านใหม่ 3 สิงหาคม 2559
 
  นากยเทศมนตรีตำบลเขาย้อยประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทอด้วยกี่มือ
 นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อยประธานโครงการฝึกอบรมทอผ้าด้วยกี่มือ
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อยร่วมเรียนทอผ้าด้วยกี่มือ
 
  ต้อนรับ คณะ ททท.ราชบุรี
 
  รร.นิรมลชุมพร ร่วมกิจกรรมงานจักสานใบตาล และลูกช่วง
 รร.นิรมลชุมพร  ร่วมกิจกรรมงานสานพัดใบตาล และลูกช่วง
  ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย บันทึกรายการโทรทัศน์
 ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย บันทึกรายการโทรทัศน์
  ต้อนรับ วัฒนธรรม จ.พิจิตร
 ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อยได้ต้อนรับพี่น้องชาวไทยทรงดำ จาก จังหวัดพิจิตร
  โรงเรียนเซนโยเซฟเพชรบุรี นำนักเรียน เรียนรู้การทอผ้าจากภูมิปัญาาท้องถิ่น ณ ศูนย์วัฒนธรรไทยทรงดำเขาย้อย
 โรงเรียนเซนโยเซฟเพชรบุรี นำนักเรียน เรียนรู้การทอผ้าจากภูมิปัญาาท้องถิ่น ณ ศูนย์วัฒนธรรไทยทรงดำเขาย้อย 
  ข้าวเกรียบงา โดยฝีมือ เยาวชนโรงเรียนอรุณประดิษฐ์เพชรบุรี
 
  นักท่องเที่ยวร่วมทอผ้า กับภูมิปัญญาไทยทรงดำ
 
  ป้าเรียม ได้รับเชิญออกรายการโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยทรงดำ
 
  ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย ได้รับการประชาสัมพันธ์จากรายการโทรทัศน์