โครงสร้างผู้บริหาร
  ประวัติความเป็นมา
  พิธีกรรม
  คลังวีดีโอ
  อาหารพื้นเมือง
  ภาษาพูดและภาษาเขียน
  รำกันด้วยจังหวะเสียงแคนภายในบ้านไทยทรงดำ
  การละเล่นพื้นบ้าน
  ลักษณะที่อยู่อาศัยและอาชีพ
  ลักษณะการแต่งกายและทรงผม
  ภาพกิจกรรม
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  แหล่งท่องเที่ยว
  ที่พัก
  ภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย


   

 

 


หน้าแรก   สินค้าและผลิตภัณฑ์  
 

   หน้า 2/2         
งานจักสานไม้ไผ่...
กระเป๋าอเนกประสงค์...
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอและดอกหน้าหมอน...
   
เสื้อฮงเฮง...
เสื้อผ้าทอประยุกค์ลายแตงโม...
กระเป๋าหูรูด...
   
กาละเมเขาย้อย...
งานสานพลาสติก...
กาละแมสดจากกระทะ...
   
อาชีพเขียนลายเบญจรงค์...
งานเบญจรงค์ฝีมือคนเขาย้อย...
ดอกหน้าหมอนไทยทรงดำ...
   
ลูกช่วง...
ข้าวเกรียบงานพื้นบ้านอำเภอเขาย...
ข้าวเกรียบงานพื้นบ้านอำเภอเขาย...
   
กระเป๋าถือ...
แซวหน้าหมอน...
กระเป๋าโทรศัพท์...
   
     Go To Top << Back      Next >>