Justin Reid Womens Jersey  Brock Coyle Authentic Jersey  ไทยทรงดำเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  โครงสร้างผู้บริหาร
  ประวัติความเป็นมา
  พิธีกรรม
  คลังวีดีโอ
  อาหารพื้นเมือง
  ภาษาพูดและภาษาเขียน
  รำกันด้วยจังหวะเสียงแคนภายในบ้านไทยทรงดำ
  การละเล่นพื้นบ้าน
  ลักษณะที่อยู่อาศัยและอาชีพ
  ลักษณะการแต่งกายและทรงผม
  ภาพกิจกรรม
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  แหล่งท่องเที่ยว
  ที่พัก
  ภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย


   

 

 


 
  ภาพการประกวดธิดาไทยทรงดำ ปี 2559
  บรรยาการไทนทรงดำ
 


ทศบาลตำบลเขาย้อยร่วมกับประชาชนตำบลทับคางจัดงานประเพณีไทยทรงดำตำบลทับคาง จ.เพชรบุรี

เวลา 19.00 น. วันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดงานศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำตำบลทับคาง โดยมี นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอเขาย้อย ,นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับชนเผ่าไทดำหรือไทยทรงดำ มีประวัติการอพยพเข้ามาสู่จังหวัดเพชรบุรีที่สำคัญ 2 ครั้ง คือสมัยกรุงธนบุรี ได้อพยพมาจากแคว้นสิบสองจุไทมาพักที่กรุงธนบุรีก่อนแล้วจึงมาที่เพชรบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นการอพยพมาจากเมืองแถนหรือเมืองเดียนเบียนฟู ในปัจจุบันอำเภอเขาย้อยมีชาวไทยทรงดำอาศัยอยู่ทุกตำบล ที่หนาแน่นที่สุดคือ ต.ทับคาง ต.หนองปรง และ ต.ห้วยท่าช้าง อยู่รวมกันด้วยความรักใคร่ กลมเกลียวสามัคคี โดยยึดมั่นในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเหนียวแน่นยังคงดำรงรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติได้อย่างดียิ่ง วัฒนธรรมและประเพณีที่ยังนับถือสืบต่อกันมา มีหลากหลาย เช่น ภาษาการแต่งกาย ทรงผม การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การแต่งงาน เป็นต้น

ซึ่งงานนี้จะจัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี โดยภายในงานมีการแสดงของเหล่าไทยทรงดำ การแต่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยทรงดำ /การประกวดธิดาไทยทรงดำ เพชรบุรี /แข่งขันทำผักจุ๊บ(อาหารพื้นบ้านไทยทรงดำ) /การประกวดคันไถ /กินข้าวแลงตามประเพณี /อิ้นกอน ฟ้อนแคน และชมตำนานเล่าขาน สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ โดยงานดังกล่าว เทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมกับประชาชนในตำบลทับคางจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยดำให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความกลมเกลียวระหว่างประชาชนและชุมชนของคนไทยดำในท้องถิ่นอีกด้วย.

(ดูภาพเพิ่มเติม)

  สมาคมรถโบราณ
 
  นายกอรอนงค์ ร่วมสมาคมรถโบาณแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว
VINTAGE CAR CLUB OF THAILAND สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย 
นำพาขบวนเข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00น.
  รายการแทนคุณแผ่นดิน
 
รายการแทนคุณแผ่นดิน 
วัฒนธรรมไทยทรงดำ  ที่ศูนย์วัฒนธรรมฯบ้านวัง

  งานมอบรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2555
 
  สารคดีไทยทรงดำ
  ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อยสูญเสียบุคคลสำคัญอย่างไม่มีวันกลับ
                      ด้วยความรัก  ความผูกพัน และการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำกันมายาวนาน ทำให้พี่น้องเทศบาลตำบลเขาย้อยและศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย รู้สึกใจหายเมื่อ พี่ลำดวน  คงสนิท ได้จากไปอย่างกะทันหัน คุณงามความดี ความรักความปรารถนาดีที่มีต่อทุกคนที่ พี่ลำดวน  คงสนิท ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นั้นล้วนประทับติดตราตรึงใจ ที่ทุกคนจดจำอย่างไม่ลืมเลือน

                เทศบาลตำบลเขาย้อยรู้สึกเศร้าใจและขอแสดงความอาลัยกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัว

               เทศบาลตำบลเขาย้อยหวังว่าด้วยคุณงามความดีที่พี่ลำดวน  คงสนิท  ได้กระทำไว้มาตลอดชีวิตของท่าน  จงเป็นดั่งแสงประทีปนำพาดวงวิญญาณของท่านไปสถิตเสถียร ณ แดนสวรรค์ในสัมปรายภพอันสงบสุขตลอดนิรันดร์

                                                           เทศบาลตำบลเขาย้อย

 
 การตอนรับด้วยการฟ้อนรำ เนื้อร้องทำนองเพลงไทยทรงดำ (13/8/2015)  
 การฟ้อนรำ ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว โดยตัวแทนคนรุ่นใหม่  ช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิม ได้อย่างสวยงาม  อ่านต่อ..
 

 
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดยาง (31/8/2015)  

0_ร.ร.วัดยาง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดยางมาศึกษาค้นคว้าด้านวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  อ่านต่อ..
 

 
 คณะนักเรียนร่วมกิจกรรมในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย (13/8/2015)  
 น้องๆเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม การฟ้อนรำด้วยจังหวะเสียงแคน โดยมีวิทยากรพื้นบ้านเป็นต้นแบบ สนุกสนาน พร้อมกันทั่วทุกคน  อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
  บทเรียนไทดำ
 

อขอพระคุณ   สมาคมไทดำ (แห่งประเทศไทย)
คณะผู้จัดทำ
  แหล่งท่องเที่ยว
 
  
  
ดูทั้งหมด...  
  ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
  มุมหนึ่งของศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์
 
  พิธีกรรมของไทยทรงดำ
 
  
  
  
  
  
ดูทั้งหมด...